Distribución por distribuidora a toda Galicia:

CONSORCIO EDITORIAL GALEGO
pedimentos@coegal.com

Distribución directa nas seguintes librerías:

ALITA CÓMICS
Avda. Finisterre
15010 – A Coruña
Tlf: 981 90 52 02

ALITA CÓMICS
Rúa Orzán, 94 baixo
15003 – A Coruña
Tlf: 881 914 647

ALITA CÓMICS
Rúa Nova de Abaixo, 2
15706 – Santiago de Compostela
Tlf: 881 975 602

METRÓPOLIS
Rúa Rio Monelos, 16 baixo
15006 – A Coruña
Tlf: 981 90 94 96

METRÓPOLIS
Rúa María,183 baixo
15403 – Ferrol
Tlf: 981 30 04 16

METRÓPOLIS
Avenida Juan Carlos I, 23
36600 – Vilagarcía de Arousa
Tlf: 88616 64 42

KOMIC
Rúa San Pedro de Mezonzo, 34
15701 – Santiago de Compostela
981 59 32 80

A GATA TOLA
Avd. Romero Donallo, 9
15706 – Santiago de Compostela
Tlf: 981 59 59 72

PAZ
Rúa Peregrina, 29
36001 – Pontevedra
Tlf: 986 86 04 71

SINDICATO DEL CÓMIC
Rúa Doctor Marañón, 15
32005 – Ourense
Tlf: 988 25 08 28

LIBRERÍA ABRENTE
RRúa de Montero Ríos, 167
36930 – Bueu
Tlf: 986 32 12 18

Se tes librería e queres aproveitar as vantaxes da distribución directa escríbenos a: info@demoeditorial.com